در صورتی که مقاله ای در این وبگاه مشاهده نمودید و این مقاله قبلاً توسط فرد یا افراد دیگری نگارش شده باشد، این مورد از نظر این وبگاه تخلف محصوب می گردد.

در صورت مشاهده هر گونه از این قبیل موارد لطفاً فرم ذیل را تکمیل نمائید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد.