جهت ارسال مقاله باید تمامی موارد ذیل رعایت گردد.

در صورت رعایت نکردن هر یک از موارد ذیل، تایید یا عدم مقاله شما ممکن است با مشکل مواجه گردد.

در ضمن حتماً پیش از تهیه مقاله، روی دکمه “دریافت فرمت خام مقاله” کلیک کنید و مقاله را مطابق با آن فرمت و با رعایت موارد ذیل ارسال نمائید:

 

1-جهت ارسال مقاله می بایست حتماً در وبگاه www.WikiMaghale.ir عضو و نویسنده اصلی(اول) هر مقاله، در پنل کاربری خویش، مقاله را بارگذاری نمائید.

2-مقاله فقط در Word و حداکثر در 20 صفحه تهيه گردد.

3-مقاله حتما باید دارای چکیده، کلمات کلیدی و همچنین اصل مقاله باشد.

4-مهلت ارسال مقاله به عهده نویسنده است. مقاله را سریعتر بارگذاری نمائید تا روند پذیرش در وبگاه که شامل اصلاحات نگارشی آن نیز می شود، سریعتر انجام گیرد.

5-حتماً مقالات دارای ارزش علمی را ارسال نمائید. زیرا مقالاتی که دارای ارزش علمی پایینی باشند توسط هیئت علمی مردود اعلام خواهند شد. و این مورد در پنل کاربردی منوی “صندوق پیام” به نویسنده اعلام خواهد بود.

6-به مقالات دارای ارزش علمی بالا، پیشنهاد تدریس از طرف این مرکز داده می شود.

7-مقاله نبايد کپی برداری از مقاله دیگران باشد. در صورت اثبات، مقاله مذکور حذف خواهد شد.

8-مقاله ارسالی می بايست با رويکرد کاربردی و دارای نمونه های عملی و کاربردی باشد.

9-در صورتی که مقاله ارسالی پذیرش و در وبگاه قرار گیرد، در کتاب مجموعه مقالات علمي حوزه مربوطه که در پایان هر سال به چاپ خواهد رسيد قرار می گیرد و در کنفرانس های آموزشی حضوری این مرکز نیز توزیع خواهد شد.

10-در صورت پذیرش مقاله، در پایان سال گواهینامه تائيد پذیرش علمی صادر خواهد شد.

11-مقاله نبايد داراي غلط املايي و نگارشي باشد.

12-فونت مقاله B Nazanin و عناوین با همان فونت به صورت Bold و هر 2 با اندازه 14 باشد.

13-فاصله بين سطرهای مقاله، 1 سانتيمتر در نظر گرفته شود.

14-براي صفحات مقاله هيچگونه شماره صفحه در نظر گرفته نشود.

15-جداول در مقاله مي بايست به صورت فايل JPG در محتواي مقاله قرار گیرد.

16-نتیجه بررسي مقاله در پنل کاربردی نویسنده اصلی(اول) مقاله اعلام خواهد شد.