اعضای استارت آپ ارتقای دانش “ویکی مقاله” هم پیمان می شوند تا ارزش ها و تعهدات ذیل را سرلوحه اخلاق حرفه ای خویش قرار دهند:

با توجه به اینکه نویسنده یا نویسندگان مقالات جهت تهیه مقاله خود تلاش های زیادی نمودند اکیداً از هرگونه کپی برداری مقالات به قصد سو استفاده خودداری نمائید. این امر مورد رضایت و تایید صاحب امتیاز این وبگاه و همچنین نویسندگان مقالات نمی باشد.

هدف ارائه مقالات در این وبگاه، به اشتراک گذاردن دانش افراد جهت ارتقای سطح علمی این شبکه گسترده است. لذا نباید از این یاری صاحبان اصلی مقالات سو استفاده گردد. ولی می توانید با بهره گیری از چکیده قسمتی از مطالب از عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی نویسنده مقاله به عنوان یکی از منابع علمی استفاده نمائید.

ضمناً اگر مشخص شود مقاله ای که به این وبگاه جهت تایید علمی ارسال می گردد، خود مقاله ای است که به واسطه سو استفاده ارسال شده است، مقاله مورد نظر از فهرست مقالات این وبگاه حذف خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده این وبگاه نخواهد بود.