تعریف پروژه استارت آپ پایگاه اشتراک دانش “ویکی مقاله”:

پس از ارسال مقاله توسط نویسنده اصلی(اول) و در صورت تایید توسط هیئت علمی، مقاله مورد نظر در وبگاه www.WikiMaghale.ir قرار خواهد گرفت. و برای هر مقاله مبلغی در نظر گرفته می شود.

مبلغ برای هر مقاله بر مبنای هر نویسنده 20/000 ریال می باشد. و 20/000 ریال هم در حساب پشتیبانی اندوخته وبگاه، منظور خواهد شد. به عنوان مثال اگر یک مقاله 2 نفر نویسنده داشته باشد مبلغ آن 60/000 ریال می باشد. یعنی در صورت درخواست مشاهده کل مقاله توسط یکی از علاقمندان، 40/000 ریال به عنوان درآمد مقاله به حساب نویسنده اصلی(اول) مقاله که قبلاً مشخصات بانکی خود را در حساب کاربردی خود تعریف نموده واریز و 20/000 ریال هم به عنوان درآمد وبگاه در نظر گرفته می شود. ضمناً نویسنده اصلی(اول) هر مقاله می تواند با مراجعه به حساب کاربردی خود، گزارش بازدید و میزان دانلود هر مقاله را مشاهده نماید.

عضویت و ارسال مقاله

در صورت تایید مقاله ارسالی افراد توسط هیئت علمی، در پایان هر سال شمسی، گواهینامه تایید پذیرش علمی برای هر مقاله صادر می گردد. و کتاب مجموعه مقالات علمی نیز به صورت جداگانه و دسته بندی شده در هر حوزه به چاپ خواهد رسید و در کنفرانس های آموزشی حضوری این مرکز توزیع خواهد شد.

در صورتیکه خواهان دریافت هر یک از موارد ذکر شده هستید درخواست خود را به پست الکترونیک ذیل ارسال نمائید:

info@WikiMaghale.ir