این استارت آپ توسط “مرکز توسعه آموزش های آزما پارسیان” و در راستای به اشتراک گذاردن فعالیت های علمی و تحقیقاتی میان مدیران، کارمندان، محققان، دانشجویان، علاقمندان و … به وجود آمده است.

با توجه به برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های مختلف آموزشی در حوزه مدیریت توسط این مرکز از سال 1386 تاکنون، و دعوت از اساتید بنام حوزه های مربوطه جهت ارائه مقاله و سخنرانی، حقیقتاً مجالی پیدا نمی شد تا از تمام مقالات ارسالی به این مرکز، استفاده مطلوب را بنماییم و نویسندگان به ارائه دانش خود در کنفرانس ها بپردازند.

لذا با توجه به رسالت این مرکز آموزشی، بر آن شدیم تا علاقمندان حوزه مدیریت، فعالیت های علمی و تحقیقاتی خویش را در قالب مقاله که به پاس زحمات ارزشمند گرد هم آورده بودند را در این وبگاه به عرضه نمایش بگذارند.

همچنین علاقمندان به موضوعات مقالات نیز می توانند با حمایت و خرید این مقالات، به نویسنده یا نویسندگان مقالات کمک مالی نمایند.

مقالات ارسالی پس از ارسال به وبگاه، جهت ممیزی و تایید علمی به هیئت علمی این مرکز ارسال خواهد شد. و پس از تایید هیئت مذکور در وبگاه و در دسترس قرار خواهد گرفت.

در صورت تایید مقاله ارسالی افراد توسط هیئت علمی، در پایان هر سال شمسی، گواهینامه تایید پذیرش علمی مربوطه صادر می گردد. و کتاب مجموعه مقالات علمی نیز به صورت جداگانه و دسته بندی شده در هر حوزه به چاپ خواهد رسید و در کنفرانس های آموزشی حضوری این مرکز نیز توزیع خواهد شد.